عضو اول

مالک قاطع

    جناب آقای مالک قاطع رئیس تهویه شرکت مناطق نفتخیز جنوب می باشد و دارای مدرک لیسانس تربیت بدنی است.   شماره تماس: ۰۹۱۶۶۱۳۱۰۷۸       بیشتر بخوانید »