کمیته داوران

رئیس کمیته داوران

شاکرم کرم زاده     مختصری از بیوگرافی: جناب آقای شاکرم کرم زاده از قهرمانان سابق وزنه برداری آسیا و ارتشهای جهان و داور و مربی بین المللی وزنه برداری می باشد. وی بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران است.   شماره تماس: ۰۹۱۶۳۰۳۱۷۰۱       بیشتر بخوانید »