کمیته نوجوانان

رئیس کمیته نوجوانان

علی درویش زاده     مختصری از بیوگرافی: جناب آقای علی درویش زاده قهرمان سابق وزنه برداری ایران و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر می باشد. وی اکنون رئیس هیئت وزنه برداری شهرستان شوشتر است.   شماره تماس: ۰۹۳۶۳۵۹۵۹۸۱       بیشتر بخوانید »