کمیته آموزش

رئیس کمیته آموزش

سرکار خانم دکتر شیرین زیلایی مختصری از بیوگرافی: سرکار خانم دکتر شیرین زیلایی دارای دکتری فیزیولوژی ورزش بوده و در حال حاضر مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان می باشد. شماره تماس:     بیشتر بخوانید »