اندیکا

رئیس هیئت

صادق شهبازی مختصری از بیوگرافی: آقای مهندس صادق شهبازی از قهرمانان سابق وزنه برداری ایران در دسته ۶۹ کیلوگرم بوده. ایشان هم اکنون کارمند فرمانداری شهرستان اندیکا می باشد. شماره تماس: ۰۹۱۶۷۳۵۸۴۱۹       بیشتر بخوانید »