فولاد اکسین خوزستان

باشگاه فولاد اکسین خوزستان

سرمربی: سیدحسن موسوی فر   مختصری از بیوگرافی: جناب آقای سید حسن موسوی فر قهرمان وزنه برداری ایران، داور و مربی ملی وزنه برداری می باشد. وی در حال حاضر کارمند شرکت فولاد اکسین خوزستان است. شماره تماس: ۰۹۱۶۳۰۲۵۹۷۴       بیشتر بخوانید »