کمیته پیشکسوتان

رئیس کمیته پیشکسوتان

عبدالرحیم صفاری نیا مختصری از بیوگرافی: جناب آقای عبدالرحیم صفاری نیا که بازنشسته شهرداری اهواز است قهرمان سابق ایران و قهرمان ۲ دوره مسابقات پیشکسوتان جهان می باشد. شماره تماس: ۰۹۳۶۱۵۳۰۱۵۲     بیشتر بخوانید »