نتایج مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان استان خوزستان

چاپ مطلب چاپ مطلب

به گزارش روابط عمومی هیأت استان؛ مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان استان خوزستان یادواره شهدای عزیز مدافع حرمین روز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۱۱ در سالن شهدای وزنه برداری خوزستان با حضور ۶ تیم برگزار گردید که در پایان باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با ۶۱۷ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

نتایج تیمی این مسابقات به شرح زیر می باشد:

دسته ۵۶ کیلوگرم:

در این دسته یک شرکت کننده حضور داشت

میثاق نصیرویسی از شهرستان مسجدسلیمان؛ یکضرب ۶۰ کیلوگرم؛ دوضرب ۷۱ کیلوگرم؛ مجموع ۱۳۱ کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم:

حمیدرضا محمدیان از شهرستان آبادان؛ یکضرب ۱۰۱ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۳۳ کیلوگرم؛ مجموع ۲۳۴ کیلوگرم مقام اول

مهدی زائری از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۰۴ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۲۵ کیلوگرم؛ مجموع ۲۲۹ کیلوگرم مقام دوم

سجاد محمودی از شهرستان مسجدسلیمان؛ یکضرب ۹۱ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۰۳ کیلوگرم؛ مجموع ۱۹۴ کیلوگرم مقام سوم

دسته ۶۹ کیلوگرم:

ایمان محبی از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۲۰ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۷۰ کیلوگرم؛ مجموع ۲۹۰ کیلوگرم مقام اول(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

مهدی محمدی از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۲۳ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۴۱ کیلوگرم؛ مجموع ۲۶۴ کیلوگرم مقام دوم

محسن بهمنی از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۲۳ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۴۰ کیلوگرم؛ مجموع ۲۶۳ کیلوگرم مقام سوم

دسته ۷۷ کیلوگرم:

هادی رضوی از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۵۰ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۷۷ کیلوگرم؛ مجموع ۳۲۷ کیلوگرم مقام اول(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

ابراهیم ورناصری از شهرستان مسجدسلیمان؛ یکضرب ۱۳۵ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۷۷ کیلوگرم؛ مجموع ۳۱۲ کیلوگرم مقام دوم

محمد کمائی از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۳۷ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۶۱ کیلوگرم؛ مجموع ۲۹۸ کیلوگرم مقام سوم

دسته ۸۵ کیلوگرم:

وحید خدادادی از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۴۸ کیلوگرم؛ دوضرب ۲۰۱ کیلوگرم؛ مجموع ۳۴۹ کیلوگرم مقام اول(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

علی مکوندی از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۵۱ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۸۱ کیلوگرم؛ مجموع ۳۳۲ کیلوگرم مقام دوم(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

مهدی جمالپور از شهرستان مسجدسلیمان؛ یکضرب ۱۴۰ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۵۵ کیلوگرم؛ مجموع ۲۹۵ کیلوگرم مقام سوم

دسته ۹۴ کیلوگرم:

یاسین باقری از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۶۳ کیلوگرم؛ دوضرب ۲۰۸ کیلوگرم؛ مجموع ۳۷۱ کیلوگرم مقام اول(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

سیدایوب موسوی از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۵۲ کیلوگرم؛ دوضرب ۲۰۵ کیلوگرم؛ مجموع ۳۵۷ کیلوگرم مقام دوم(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

رضا دهدار از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۵۷ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۸۵ کیلوگرم؛ مجموع ۳۴۲ کیلوگرم مقام سوم(محاسبه رکورد مسابقات هفته دوم لیگ جوانان کشور)

دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

جواد نادری از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۸۱ کیلوگرم؛ دوضرب ۲۱۵ کیلوگرم؛ مجموع ۳۹۶ کیلوگرم مقام اول(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

علیرضا دهقان از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۵۹ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۹۹ کیلوگرم؛ مجموع ۳۵۸ کیلوگرم مقام دوم(محاسبه رکورد مسابقات هفته دوم لیگ جوانان کشور)

یاسین شیرزاد از باشگاه ملی حفاری ایران؛ یکضرب ۱۵۰ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۸۵ کیلوگرم؛ مجموع ۳۳۵ کیلوگرم مقام سوم(محاسبه رکورد مسابقات هفته دوم لیگ جوانان کشور)

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

میلاد پوررشنو از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۶۳ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۹۶ کیلوگرم؛ مجموع ۳۵۹ کیلوگرم مقام اول(محاسبه رکورد مسابقات هفته دوم لیگ جوانان کشور)

علیرضا کاظمی نژاد از باشگاه مناطق نفتخیز جنوب؛ یکضرب ۱۵۱ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۹۲ کیلوگرم؛ مجموع ۳۴۳ کیلوگرم مقام دوم(محاسبه رکورد مسابقات هفته چهارم لیگ بزرگسالان کشور)

احسان جلیلی از شهرستان مسجدسلیمان؛ یکضرب ۱۲۰ کیلوگرم؛ دوضرب ۱۵۰ کیلوگرم؛ مجموع ۲۷۰ کیلوگرم مقام سوم

در پایان نتایج تیمی این رقابتها به شرح زیر می باشد:

باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با ۶۱۷ امتیاز مقام اول

باشگاه ملی حفاری ایران با ۶۰۹ امتیاز مقام دوم

شهرستان مسجدسلیمان با ۵۲۷ امتیاز مقام سوم

شهرستان آبادان با ۳۹۹ امتیاز مقام چهارم

شهرستان اهواز با ۳۳۰ امتیاز مقام پنجم

شهرستان بهبهان با ۱۲۹ امتیاز مقام ششم

IMG_20160105_132924 IMG_20160105_132848


601 بازدید از مطلب فوق صورت گرفته است

جوابی بنویسید