برگزاری مجمع سالیانه هیأت وزنه برداری استان خوزستان

چاپ مطلب چاپ مطلب

لوگو هیأت برای اینترنت

به گزارش روابط عمومی هیأت وزنه برداری خوزستان؛ مجمع سالیانه هیأت وزنه برداری استان خوزستان جهت بررسی عملکرد این هیأت در سال ۱۳۹۷ با حضور اعضاء مجمع هیأت استان، روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ در دفتر هیأت وزنه برداری استان خوزستان برگزار خواهد شد.

در این جلسه عملکرد فنی و مالی هیأت استان در سال ۱۳۹۷ توسط رئیس هیأت برای اعضاء مجمع توضیح داده خواهد شد و پس از آن برنامه های این هیأت برای سال ۱۳۹۸ بررسی خواهد شد.

زمان: روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰ صبح

مکان: دفتر هیأت وزنه برداری استان خوزستان


36 بازدید از مطلب فوق صورت گرفته است

جوابی بنویسید