بایگانی/آرشیو برچسب ها : توصیه

۲۰ توصیه علمی به وزنه برداران هنگام تمرین و مسابقه

امروزه جایگاه علم در ورزش بر همگان آشکار شده است و ورزش بدون علم راه به جایی نمی برد، در واقع افزایش روزافزون رکوردها در ورزشهای مختلف ناشی از تأثیر علمی بودن تمرینات آنها است. بنابراین هر قدر دانش و علم مربیگری در جامعه، نظم در تمرینات، خواب و بیداری، تغذیه، ورزشکاران افزایش یافته، پیشرفت در ورزش و افزایش رکوردها ... بیشتر بخوانید »